Adreça: Travessera de Gràcia 15, Entl 2ª – Barcelona / Correu: info@fb-solutions.es   / Telèfon: 93 467 21 59

Family Business Solutions Consultoría de Empresa Familiar

Serveis

Consultoria per Empreses Familiars

Treballem amb la família empresària per ajudar-la a consensuar els diferents aspectes que es regulen al Protocol familiar. Un cop està llest, l’acompanyem en la seva implementació per tal que sigui un document de treball per la família.

Ajudem a planificar amb temps la successió i el relleu generacional. Acompanyem a la família empresària en el procés d’escollir els futurs successors, formar-los i acompanyar-los des de la generació sortint en el traspàs de poders.

Assessorem la família en el relleu generacional i l’ajudem a identificar quins aspectes concrets necessita resoldre i a consensuar solucions en uns Pactes de Família. A continuació treballem fins a la plena implementació d’aquests.

Definim l’estructura dels òrgans de govern i acompanyem a les famílies empresàries en la creació i la posada en marxa del Consell d’Administració, del Consell de Família, de l’Assemblea Familiar i del Comitè de Direcció.

Acompanyem tant a la generació entrant com a la generació sortint en el procés de relleu generacional, posant especial èmfasi a treballar la comunicació i el treball intergeneracional entre els membres de la família.

Dissenyem la professionalització del negoci amb la incorporació de professionals externs si és necessari i ajudem a implementar nous models de negoci, la cultura de la planificació estratègica i el Comitè de Direcció.

Treballem conjuntament amb l’equip de l’empresa familiar per reformular la visió de l’empresa i l’estratègia competitiva, detectar i prevenir riscos, confeccionar i/o millorar el pla estratègic i asssegurar la seva implementació.

Ajudem la família a edificar els fonaments d’una bona comunicació i a adoptar eines per tal que els familiars sapiguen detectar a temps els conflictes i abordar-los amb els menors danys per la família i l’empresa.

Dissenyem programes formatius a mida i oferim acompanyament personalitzat pel desenvolupament de les competències personals, amb l’objectiu de cobrir les necessitats específiques de les famílies empresàries.

Assessorem a la família en l’àmbit legal i fiscal, abans i després de la successió, per definir la millor estructura societària i patrimonial, minimitzant riscos i optimitzant la seva posició fiscal.