Adreça: Travessera de Gràcia 15, Entl 2ª – Barcelona / Correu: info@fb-solutions.es   / Telèfon: 93 467 21 59

Family Business Solutions Consultoría de Empresa Familiar

Publicacions

Llibres d’Empresa Familiar

Pecats d’Empresa Familiar. Alguns errors que cal evitar per aconseguir eficàcia empresarial i harmonia familiar

Autor: Ricard Agustín
Barrejar família i empresa porta molts cops a què la lògica de la raó i la lògica del cor entrin en conflicte. Quan als problemes existents a totes les famílies s’hi afegeix el fet de compartir la propietat i la gestió d’un negoci, el risc de discrepàncies, tensions i baralles augmenta de forma exponencial.

La dificultat de separar el component emocional de les decisions empresarials i la pèrdua de l’objectivitat en molts temes fa que perilli la confiança entre els socis, la visió compartida, la continuïtat del negoci i la tan preuada harmonia familiar. 

Amb l’objectiu d’evitar, en la mesura del possible, aquests problemes i per aprendre com s’han gestionat en casos reals, Ricard Agustín els agrupa en tipologies de pecat, que en funció de la seva gravetat poden tenir majors o menors conseqüències per la continuïtat del negoci i del bon clima familiar, i dona algunes píndoles per tal que el lector disposi de les eines i les pistes necessàries per poder actuar com un bon propietari responsable.

Pots adquirir el llibre Pecats d’Empresa Familiar, escrit per Ricard Agustín el 2019:

Guia de recomanacions per a la continuïtat de l’empresa familiar en el sector del comerç

Autors: Ricard Agustín i Yolanda Mora

Ricard Agustín i Yolanda Mora són coautors del llibre “Guia de recomanacions per a la continuïtat de l’empresa familiar en el sector del comerç” (en català), publicat l’any 2013 i elaborat amb la col·laboració de l’associació d’empreses familiars del comerç ‘Comertia’ i de la Diputació de Barcelona per guiar a les famílies empresàries del món del comerç.