Adreça: Travessera de Gràcia 15, Entl 2ª – Barcelona / Correu: info@fb-solutions.es   / Telèfon: 93 467 21 59

Family Business Solutions Consultoría de Empresa Familiar

Pactes de família

Pactes de família

Els Pactes de Família són un acord privat en el qual els membres de la família, amb l’ajuda d’un especialista en empresa familiar, identifiquen prèviament què necessiten resoldre, consensuen les seves decisions i subscriuen l’acord, acceptant i assumint el contingut dels Pactes de Família amb totes les implicacions que això comporta.

Són un instrument apropiat per aquelles empreses familiars més petites i que tenen una menor complexitat en les quals no cal regular tots els aspectes que abasta el Protocol familiar.

Mentre que en un Protocol familiar normalment es regula el relleu generacional, la jubilació, la successió, el lideratge, l’accés a la feina i la sortida de familiar, les normes de retribució, la professionalització, els òrgans de govern, la transmissió de la propietat i la valoració de les participacions/accions, en els Pactes de Família es poden regular únicament dos o tres aspectes, en lloc d’elaborar un Protocol familiar complet. 

D’aquesta manera, en els Pactes de Família es pactaran i regularan només les preocupacions reals i immediates que ja estan afectant la família, cosa que servirà alhora per marcar el camí per resoldre futures dificultats. Més endavant i si ho estima necessari, la família empresària podrà incorporar als Pactes de Família les parts no regulades inicialment, o podrà optar per realitzar un Protocol familiar complet.

L’enfocament per elaborar els Pactes de Família i el Protocol familiar, pel que fa a la metodologia, és el mateix, però el cost d’elaborar uns Pactes de Família és menor i el termini d’execució també és bastant menor. Això no obstant, tot i que poden ser una bona eina per casos concrets, el resultat final dels Pactes de Família no té el mateix calat que un Protocol familiar. En famílies empresàries amb cicles de vida avançats i nivells de complexitat alts, els Pactes de Família han de deixar pas al Protocol familiar, una eina molt més adequada per estructures complexes.

Des de Family Business Solutions treballem amb la família per recomanar-li si els Pactes de Família s’ajusten a la seva realitat familiar i empresarial. Un cop estiguin llestos i firmats, l’acompanyem en la implementació d’aquests i ens assegurem que són una eina viva, que s’adapta a la realitat present tant de la Familia com de l’Empresa.

Solucions

  • Diagnòstic de la situació i detecció dels problemes concrets
  • Elaboració dels Pactes de família
  • Assessorament legal i fiscal
  • Acompanyament i mediació, si és necessari

Contacte

Consulta gratuïta: Responem en menys de 24 hores