Adreça: Travessera de Gràcia 15, Entl 2ª – Barcelona / Correu: info@fb-solutions.es   / Telèfon: 93 467 21 59

Family Business Solutions Consultoría de Empresa Familiar

Coaching

Coaching per famílies empresàries

El coaching per membres d’empreses familiars aporta el suport i l’assessorament necessaris durant el complex procés de relleu generacional, per a facilitar el canvi de lideratge i reduir el risc per la continuïtat de l’empresa familiar

Alhora, l’acompanyament és una oportunitat per tal que els membres de l’empresa familiar, tant els familiars de la generació entrant i de la sortint, com els directius no familiars, puguin replantejar-se els seus objectius, millorar les seves relacions, prendre consciència del seu estat actual i establir un pla d’acció eficaç pel seu propi creixement personal i professional.

Acompanyament per la generació entrant i pel successor

El canvi de lideratge a l’empresa familiar requereix aprendre a interactuar d’una forma diferent entre els familiars, molt més professional i contraposada amb la manera de relacionar-se a casa. Durant el procés de relleu generacional, el coaching a la generació entrant ajuda a trobar un encaix més funcional entre els diferents membres, permet fomentar el lideratge compartit entre els futurs successors i facilita la comunicació i el treball intergeneracional i entre germans i cosins. 

Pels joves futurs successors, a qui sovint encara els falta l’experiència i les eines necessàries per iniciar un procés de mentoring i de desenvolupament de les habilitats i capacitats els ajudarà a, sense pressió, preparar-se pel seu futur rol. A més a més, podran aprofitar els punts forts del model de la generació sortint, alhora que podran començar a introduir el seu model de gestió i anar definint el seu propi estil de lideratge, minimitzant el risc per a l’empresa familiar.

Acompanyament per la generació sortint

Malgrat la voluntat de cedir el testimoni a la següent generació, donades les particularitats de barrejar família i empresa, sovint el procés de relleu generacional s’encalla i no avança. La forma de veure i de viure l’empresa familiar acostuma a ser diferent a la generació entrant i sortint, cosa que genera tensions, malestars i incomprensions durant el procés.

A través del coaching, es busca la manera de trencar amb determinats patrons de les relacions paterno-filials i s’acompanya a la generació sortint en la selecció i la formació del successor o successors. A continuació, es treballa amb els pares per tal que deixin l’espai suficient als fills, de manera que aquests puguin ocupar progressivament el lloc que els correspon com a futurs líders. 

En aquests processos, una de les resistències més importants a superar és la por a la jubilació de la generació sortint. Aquesta por sovint provoca que no es prepari el relleu generacional amb temps i que els predecessors es resisteixin a deixar el seu càrrec en el moment adequat. Per vèncer aquest fre, és necessari ajudar la generació sortint a buscar vies per seguir aportant valor al negoci a través dels òrgans de govern.

Coaching per directius de l’empresa familiar

No només els familiars es poden beneficiar dels processos d’acompanyament. Aquells directius que treballen en empreses familiars i que necessiten desenvolupar i entrenar les seves capacitats personals i professionals també poden treure profit de les sessions de coaching. L’acompanyament els permet, a través d’un enfocament apreciatiu, treballar aspectes com l’autoestima, l’empoderament personal, les habilitats de lideratge, la motivació, els dots de comunicació o la gestió d’equips, entre altres, per potenciar aquestes capacitats, imprescindibles per exercir el seu rol a l’empresa familiar.

Així mateix, el coaching també pot ser beneficiós per aquelles empreses familiars que estan immerses en un procés de professionalització i d’incorporació de talent extern, de definició de plans estratègics, de fixació dels objectius empresarials i/o alineació dels valors, missió i visió de la família i l’empresa, entre altres.

A Family Business Solutions acompanyem tant a la generació entrant com a la generació sortint, en el procés de relleu generacional, posant especial èmfasi en la comunicació i la feina intergeneracional. A través del coaching ajudem el successor a descobrir el seu potencial, posar en pràctica les eines bàsiques de gestió i dissenyar la professionalització de l’empresa.

Alhora, acompanyem el predecessor en la sortida del negoci, buscant vies per tal que segueixi aportant valor a l’empresa familiar des dels òrgans de govern. Així mateix, treballem amb aquells directius que necessiten potenciar les seves habilitats i capacitats.

Solucions

  • Coaching per directius de l’empresa familiar
  • Suport a la generació entrant al negoci
  • Acompanyament durant la sortida de l’anterior generació
  • Treball de les competències personals i de la comunicació
  • Desenvolupament de la capacitat de lideratge

Contacte

Consulta gratuïta: Responem en menys de 24 hores